Kategória: Etický kódex

Etický kódex maséra

Etický kódex maséra Ako masér v rámci poskytovania masérskych, rekondičných a regeneračných služieb sa zaväzujem dodržiavať nasledujúce body kódexu. Profesionalita a vymedzenie práce maséra Masér je povinný pristupovať k svojej práci so všetkými odbornými kompetenciami, ktorými je vybavený, s vedomím profesionálnej zodpovednosti za podporu a zlepšenie zdravia, zmierňovanie a odstraňovanie bolesti. V prípade zistenia, že zdravotný stav klienta nepatrí do našej… Read more →