Kategória: Aktuality

Činnosť športového odborníka ako podnikanie – Právna úprava

Dávame Vám všetkým, ktorí podnikáte na Registráciu ako športový odborníci, do pozornosti nové nariadenie. Je síce platné od 1.1 2017, ale k nám sa dostalo, bohužiaľ, až teraz. Nemusíte mať však paniku, je to vydiskutované s ministerstvom, len sa treba zaregistrovať v ,,REGISTRI PODNIKATEĽOV“. Čo najskôr!!! Vaša registrácia v tomto novom registri bude platná práve od chvíle, kedy sa zaregistrujete,… Read more →

Register fyzických osôb v športe

Pokiaľ sa chystáte registrovať do registra fyzických osôb, postupujte podľa pokynov uvedených na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podrobnosti nájdete na tomto linku http://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/. Na stránke sa nachádza odkaz na „Register fyzických osôb v športe“. Po kliknutí na tento odkaz sa môžete do registra zapísať využitím nasledujúceho návodu http://www.minedu.sk/data/files/6702_pokynyrfo.pdf.   Dôležité ale je, aby ste sa do registra… Read more →

Prideľovanie IČO

Podarilo sa nám zistiť, že ak ste sa zaregistrovali, alebo sa ešte len chystáte zaregistrovať do registra fyzických osôb v športe a máte problém s pridelením IČO, je potrebné požiadať o pridelenie IČO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po tom ako sa zaregistrujete do registra fyzických osôb v športe. Ako sa žiada: Žiada sa písomnou žiadosťou adresovanou… Read more →

Aktualizácia ohľadom IČO

Vzhľadom na to, že sme dlhšie nemali nové informácie ohľadom prideľovania IČO, snažili sme sa zistiť či nastalo niečo nové. Žiaľ situácia sa skomplikovala ešte viac ako bola. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolupracovalo spolu so Štatistickým úradom, aby Vám mohlo byť vydané IČO, po takejto informácii sa však zobudili aj ostatné ministerstvá, veď tak to žiaľ… Read more →

POZOR!!

POZOR!!! Tí z vás,ktorí si urobili kurz Športová masáž (od roku 2013 a majú živnosť ešte pred 1.1.2016) a prišiel by vám list od živnostenského úradu, aby ste odovzdali svoj živnostenský list, choďte tam, podpíšte nejaké papiere, živnostenský list z ruky ani nepúšťajte, akurát si doneste osvedčenie. Hlavne si pamätajte, že ste oprávnení mať živnosť, ak ju máte evidovanú k… Read more →

Prideľovanie IČO pre osoby zapísané v registri fyzických osôb v športe

Niektorí z vás mali problém s prideľovaním IČO na štatistickom úrade, ktorý vás odkázal na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po tejto informácii sme sa pre vás snažili zabezpečiť najnovšie informácie ohľadom tejto informácie, pretože Štatistický úrad a Ministerstvo mali na svojich stránkach rozporuplného informácie.  Podarilo sa nám zistiť, že IČO má prideľovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu… Read more →

Daň z príjmu pre slobodné povolania

V nasledujúcom článku si môžete prečítať zaradenie príjmov daňovníka s výkonom slobodného povolania. Informácie v tejto časti sú určené pre daňovníkov, fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z výkonu slobodného povolania. Zaradenie príjmov daňovníka s výkonom slobodného povolania Príjmy z výkonu činností, ktoré majú charakter slobodného povolania, sa pre účely dane z príjmov zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od… Read more →

Prechodný stav riešenia postavenia športových odborníkov vzdelávaných podľa doterajšej právnej úpravy

Na otázku prechodného postavenia športových masérov je potrebné nahliadať cez prizmu účelu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”), ktorým bolo zjednodušenie  postavenia športových odborníkov, ktorí pre športovú organizáciu vykonávajú športovú činnosť a sú za túto športovú organizáciu registrovaní. Cez doterajší systém vzdelávania sa cez akreditované vzdelávanie podľa… Read more →